O AECR

 

IMAGEN 1.jpgAliancia európskych konzervatívcov a reformistov (AECR)

www.aecr.eu

AECR vedie kampaň za radikálne reformy Európskej únie a zameriava sa na rozširovanie konzervatívnych hodnôt. Spolupracuje so skupinou Európskych konzervatívcov a reformistov v Európskom parlamente, členskými politickými stranami a think-tankom New Direction.

Základným dokumentom AECR je Pražská deklarácia. S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto deklarácii členské strany načrtli spoločné stratégie a položili základy pre novú eurorealistickú politickú skupinu v Európskom parlamente. Európsky parlament má prvýkrát vo svojej histórii oficiálnu opozíciu: skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov.

AECR bola v januári 2010 uznaná Európskym parlamentom ako politická strana na európskej úrovni v zmysle Článku 191 Zmluvy o Európskej únii. Pôsobí ako paneurópska zastrešujúca organizácia pre toto nové opozičné hnutie.

AECR združuje eurorealistické strany, ktoré spájajú hodnoty a princípy založené na osobnej slobode, voľnom trhu, subsidiarite, vláde obmedzených kompetencií, parlamentnej demokracii a rešpektovaní suverenity národných štátov.

 

Poďakovanie

Táto štúdia vznikla aj vďaka podpore, ktorú poskytla Aliancia európskych konzervatívcov a reformistov (AECR).

AECR je uznaná a čiastočne financovaná Európskym parlamentom. Názory vyjadrené v tejto štúdii sú názormi autorov a nevyjadrujú nevyhnutne názory Európskeho parlamentu. Európsky parlament nenesie v súvislosti s touto štúdiou žiadnu zodpovednosť.